ADREÇA:Carrer Vila Casserres, 5, 08600 Berga, Barcelona

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A ALBERG DE BERGA SL ens preocupem per la privadesa i la transparència.
A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que
realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

ALBERG DE BERGA SL
B62000443
C/ VILLA DE CASSERRES, 5 – 08600 – BERGA – BARCELONA
938221465
info@albergdeberga.cat

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ALBERG DE
BERGA SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o
la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, ALBERG DE
BERGA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o el
exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a
info@albergdeberga.cat o C/ Vila Casserres, 5 – 08600 – Berga – Barcelona.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament dels seus
dades amb aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció dels seus drets
dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici de
els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria
de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A ALBERG DE BERGA SL tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades per tal de Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions
usant els sistemes de videovigilància. En cas que no faciliti les seves dades personals,
no podrem complir les finalitats descrites. No es prendran decisions
automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos
de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
• Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i
instal·lacions

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

• Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i
Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte
(requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a ALBERG DE BERGA SL procedeixen de: El propi
interessat.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A ALBERG DE BERGA SL tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades per tal de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre’n
sol·licituds d’informació i enviar comunicacions comercials. En cas que no
faciliti les dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es
prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
• Execució d’un contracte: Atendre’n la sol·licitud.
• Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
• Consentiment de l’interessat: contacte i enviament de comunicacions comercials
sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a ALBERG DE BERGA SL procedeixen de: El propi
interessat.